Balassi kiállítás

A kiállítás alapja a Gerézdi Könyvtár, Gerézdi Rabánnak, az egyik legjelentősebb Balassi-kutatónak, a Magyar Irodalomtörténeti Intézetre hagyományozott gyűjteménye volt, melyet az Intézet Toldy Ferenc Könyvtárának különgyűjteményeként őrzünk. A kiállítás lehetőséget nyújtott arra, hogy e különleges és egyedülálló gyűjtemény, Balassihoz és korához kötődő példányait, bemutassuk a nyilvánosságnak. Balassi utolsó műve a "Tíz okok", Edmundus Campianus: Decem rationes című művének Dobokay Sándorral közösen írt fordítása. A Gerézdi Könyvtár részét képezi a mű - a Balassi fordítás részleteivel megjegyzetelt, 1592-ből származó, latin nyelvű példánya. Feltételezések szerint Balassi és Dobokay ebből a példányból dolgozott, amikor a fordítást készítette. A mű e példányát mindeddig csak kevés kiválasztott kutató tanulmányozhatta. A kiállítás megteremtette az alkalmat, hogy kellő körültekintéssel installálva, a szélesebb tudományos közösség is tanulmányozhassa, a nyilvános közönség is megtekinthesse.

A kiállítás rendezője:
Sárközi Éva

A kiállítás támogatója:
Nemzeti Évfordulók Titkársága

Képek a kiállításról