Traditio Renovata - Fiatal Irodalomtörténészek Balassi-konferenciája


A konferencia középpontjában Balassi Bálint irodalmi jelentőségének bemutatása állt. A kimagasló tehetségek hatása sokszor nemzedékek szellemi érettségéről, művészi fogékonyságáról, átvevő és továbbfejlesztő képességéről tesz tanúságot. Balassi méltatói méltán hangsúlyozzák azt a hatást, amit költészete kortársaira és a következő évszázadokra tett. A magyar lírai költőknek versformában, nyelvben, költői kifejezésben két évszázadon át Balassi volt a mintaképük. Szerelmes versei szóbeli hagyományban és kéziratos másolatokban lelkesítettek követésre, utánzásra. Költői tudatossága, műveltsége, tehetsége különleges entitást képvisel a magyar lírában. Nem véletlen, hogy minden század valami újat fedez fel Balassi művészetéből a maga számára. A XIX. és a XX. század Balassi-kutatásának tudományos eredményei - a Balassa-kódex és a Szép magyar comoedia megtalálása (1874, 1958) - új Balassi-reneszánszot eredményezett.

A konferencia nem titkolt célja volt, hogy a kor irodalmával különböző nyelveken foglalkozó fiatal kutatók az ország különböző egyetemeiről megismerjék egymás kutatási témáját, kérdésfeltevéseit, szemléletmódját.

A konferencia előadásainak anyaga megtalálható a "Balassi Bálint és a reneszánsz kultúra" című tanulmánykötetben, mely az ELTE-BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén és a Toldy Ferenc Könyvtárban készült.


A konferencia szervezői voltak:
Kiss Farkas Gábor
Sárközi Éva

A konferencia támogatója:
Nemzeti Évfordulók Titkársága

A konferencia szekcióvezetői voltak:
Ács Pál
Bene Sándor
Horváth Iván
Szentmártoni Szabó Géza

A konferencia előadói voltak:
Ádám Edina
Csehy Zoltán
Csörsz Rumen István
Földes Zsuzsanna
Földvári Attila
Gulyás Borbála
Jónácsik László
Kiss Farkas Gábor
Kovács Gábor
Laczházi Gyula
Parádi Andrea
Rózsa Réka
Seláf Levente
Simon Zoltán
Szabó Zsuzsanna
Szegedi Eszter
Tekulics Judit
Tóth Tünde
Veres Ágnes Judit
Zsák Judit