1948 előtti egyetemi dolgozatok bírálatai


Könyvtárunk szakdolgozat-állománya, amelynek kurrens része honlapunkon külön katalógusban található, mintegy ötszáz darab 1948 előtti egyetemi dolgozatot is tartalmaz. Ezek közül a legrégebbiek még az 1880-as években készültek, s szerzőik nevének feltüntetése helyett csupán jeligékkel azonosítottak. Íróik közül többen a magyar tudomány és kultúra jelentős személyiségévé fejlődtek, méltóvá válva pályájuk elején álló professzoraikhoz. Az utóbbiak bírálatai közül adunk közre néhányat időrendben, amelyeket vagy a szerzők, vagy a témák tesznek érdekessé; maguk az értékelések pedig az oktató tanárok portréját egészítik ki néhány vonással. A dokumentumok magukért beszélnek, itt talán csak egyre érdemes felhívni a figyelmet, arra, amelyen Szabó Árpádnak Kerényi Károly ad meg kidolgozandó témát, amit Horváth János – mai szavakkal szólva – befogad saját programjába. Kellemes böngészést kívánunk az olvasóknak!A bírálatok - kronológiai sorrendben:
(A bíráló nevére kattintva, a bírálatok címoldala tekinthető meg, a dolgozat készítőjének neve alatt pedig maga a szöveges bírálat olvasható.)

Horváth János Rick Lenke bírálata - magyar
Horváth János Varjas Rudolf bírálata - magyar
Horváth János Varjas Rudolf bírálata - német
Huszti József Szabó Árpád bírálata - latin
Kerényi Károly tételkijelölése Szabó Árpád részére
Horváth János Zs. Nagy Árpád bírálata - magyar
Császár Elemér Király Uzor bírálata - magyar
Moravcsik Gyula Szabó Árád bírálata - görög
Melich János Szabó Dénes bírálata - magyar
Szabó Miklós Szabó Dénes bírálata - latin
Császár Elemér Sőtér István bírálata - magyar
Melich Jánnos Baranyavári Ullmann István bírálata - magyar
Császár Elemér Döme Mihály bírálata - magyar
Szinnyei Ferenc Vajk Lajos bírálata - magyar
Horváth János Szücs Margit M. Donattila bírálata - magyar
Alszeghi Zsolt Nagy Miklós bírálata - magyar
Huszti József Nagy Miklós bírálata - latin
Szentpétery Imre Dobó István bírálata - magyar történelmi