TOLDY FERENC KÖNYVTÁR

Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Bölcsészettudományi Kar
Eötvös Loránd Tudományegyetem

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a. 4. emelet 430-434. terem

Telefon: 411-6500/5120, 5338 mellék

e-mail: toldykonyvtar@btk.elte.hu