"József Attila, hidd el, hogy nagyon szeretlek..." - A József Attila-kép változásai az irodalomtanításban

A kiállítás középpontjában - a költő életműve egy speciális percepciójának bemutatása segítségével - József Attila magyar kultúrában betöltött szerepének, és a huszadik század történelmi-társadalmi-kulturális folyamatainak jobb megértésére való törekvés állt.

Kiállításunk egy eddig még nem vizsgált szempont installálásával kívánt hozzájárulni a József Attila kutatáshoz a költő születésének 100. évében.

A téma exhibitiója négy fő elemet tartalmazott:

  1. Tankönyvek József Attiláról szóló fejezetei
  2. Szakdolgozatok és bölcsészdoktori disszertációk József Attiláról
  3. Lexikonok és egyéb kézikönyvek szócikkei József Attiláról
  4. A József Attilával kapcsolatos legfontosabb szakirodalom: tanulmányok, szövegkiadások különböző korszakokból

A József Attila Emlékév folyamán nyitva álló kiállításunk nemcsak bemutatta, hanem kutathatóvá is tette ezeket a munkákat és számos további szakirodalmat, továbbá könyv- és folyóirat-ritkaságot.

A kiállítás rendezte: Sárközi Éva. Az anyaggyűjtésben segített: Boros Klára. A kiállítás támogatója: Nemzeti Évfordulók TitkárságaKépek a kiállításról