SZK-303 Kiadói szerkesztés I.

SZK-403 Kiadói szerkesztés II.


   A gyakorlati tárgy elsősorban az irodalomtudományi könyvészettel foglakozik, de tekintettel van az általános tájékoztatás eszközeire is. Ismerteti az információkat nyújtó források három, alapvető csoportját: a kéziratos, a nyomtatott és a különféle elektronikus dokumentumokat. Minden egyes foglalkozás második részében gyakorlati könyvészeti (bibliográfia készítési) munkára kerül sor.

Tematika (csak az elméleti részt foglalja magában):

1.) Alapvető információforrások: kéziratok, nyomtatott művek, elektronikus dokumentumok.

2.) Magyar nyelvű kézirat-katalógusok.

3.) A magyar nemzeti bibliográfia kialakulása és jelenlegi állapota.

4.) Az általános szaktájékoztatás eszközei.

5.) Irodalmi bibliográfiák: általános és nemzeti források.

6.) Magyar irodalmi bibliográfiák.

7.) A magyar irodalomtudomány kézikönyvei.

8.) A magyar irodalomtudomány általános monográfiái.

9.) A magyar irodalomtudomány írói életrajzai.

10.) Elektronikus információszerzés I. (Nem magyar adatbázisok.)

11.) Elektronikus információszerzés II. ( Magyar adatbázisok.)

12.) Elektronikus információszerzés III. (A hálózati szövegközlés előnyei és hátrányai.)

Szakirodalom
HAJDU Ágnes, B. – BABICZKY Béla: Bevezetés az információkereső nyelvek elméletébe és gyakorlatába. Bp., 1998, Universitas. 224 p.
Könyvtárosok kézikönyve. 2. Feltárás és visszakeresés. (Szerk.: Horváth Tibor, Papp István.) Bp., 2003. Osiris. 375 p.