Könyvgyűjtők és könyvherdálók - Tiltott művek a hazai tudományosságban című kiállítás megnyitójára került sor március 14-én 11.00 órakor az Egyetemi Könyvtár dísztermében. A kiállítás válogatás az ELTE BTK Toldy Ferenc könyvtárának állományából.

A kiállítást Kulcsár Szabó Ernő akadémikus, egyetemi tanár, intézetigazgató nyitotta meg.

A Toldy Ferenc Könyvtár gyűjteményének egyik legféltettebb kincse Temesvári Pelbárt 1511-ben nyomtatott kötete. A könyvtár egykori anyaintézete, a Pázmány Péter Tudományegyetem előtt is tiszteleg egy-két nagyszombati kiadvánnyal. A ritkaságok jól mutatják azt a szellemi irányultságot, amely alapítását és működésének kezdeti századait jellemezte. A kiállítás harmadik nagyobb egysége a hazai tudományosság kibontakozását illusztrálja.

Kiemelt helyre kerültek az anyanyelvvel kapcsolatos dokumentumok, párhuzamosan a tiltott művek jegyzékének néhány kiadásával. Önálló egységet alkotnak az egyetemi oktatást kísérő jeligés záró dolgozatok az 1870-es és 1880-as évekből, s egy kezdetleges sokszorosítással készítetett egyetemi jegyzet. Ugyancsak hangsúlyosan szerepel a kiállításon Toldy Ferenc néhány műve. A változatos könyvtári állomány illusztrálásaként látható két kéziratos gyűjtemény, valamint a XIX. és XX. század bibliofil kiadványait tartalmazó blokk. Tanulságos az utolsó előtti rész, amely tulajdonosok és dedikációk időrendjében, az egykori birtokosok bármilyen megkülönböztetése nélkül, az egyes kiadványok időrendjében ad válogatást az állományról. Legvégül két könyvtári konferenciát és a hozzájuk kapcsolódó helyi kiállítást idézünk fel.

Ezt a Toldy Ferenc Könyvtár állományából készült áttekintést kiegészíti egy 1848. március 15-re és következményeire utaló összeállítás.

Az anyaggyűjtésben segítséget nyújtott: Boros Klára, Sárközi Éva. A kiállítást Buda Attila rendezte.

A kiállítás április 28-ig látogatható. Nyitva: hétfő-péntek, 10-18 óráig.

A kiállítás tárgylistája

Részletek a kiállított könyvekből