Pázmány Péter Katolikus Egyetem


   Az oktatott tárgy címe: A könyvkiadás története. A tanegység - építve a hallgatók meglévő ismereteire és elvárásaira -, hármas célt tűz maga elé. Képet kíván adni az írás kialakulásáról, fejlődéséről a képírástól a betűírásig, valamint legfontosabb, a mai könyvkiadói gyakorlatban előforduló fajtáiról, kitekintéssel a napjainkban legjelentősebb távol-keleti írásokra. Bemutatja a könyvformátum előzményeit, a tekercs- és kódexkészítés, valamint a nyomtatás tárgyi kellékeit. Történetileg ismerteti szöveg és illusztráció kapcsolatát, a nyomtatott könyv szerkezetének kialakulását. Végül röviden kitér a nem nyomtatott dokumentumok fajtáira is. Az előadások egyforma súllyal támaszkodnak szóbeli és képi megjelenítésre.
   A hallgatóknak államvizsga dolgozatként egy nyomás-kész könyvet kell elkészíteniük, technológiai leírással együtt.

Témakörök

I.Írástörténet a piktográfiától a betűírásig, az íráshordozók változása.
II.Agyagtábla, tekercskönyv, kódex és ősnyomtatvány.
III.Könyvtörténet: humanizmus, reneszánsz, barokk - nemzeti összefüggések.
IV.Könyvtörténet: romantika és nagyipar - nemzeti összefüggések.
VKönyvtörténet: a XX. század, a technikai fejlődést tartalmi következményei.
VI.Könyvtörténet: magyar vonatkozások, nem nyomtatott adathordozók.

Kötelező irodalom

     FUNKE, Fritz: Könyvismeret. Bp., 2005, Osiris.

     BARBIER, Frédéric: A könyv története. Bp., 2006, Osiris.

Ajánlott irodalom

     TEVAN Andor: A könyv évezredes útja. Bp., 1984, Gondolat.
Évfolyam dolgozatok


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Boldog Gyöngyi Ackermann Rita Bánsági Kinga Binder Amarilla Boros Klára Baricz Melinda Ancsin Zsuzsa
Bors Katalin Bardi Betty Béhm András Czakóné Döbrössy Dóra Damásdi Dénesné Bányai Katalin Banga Szilvia
Bucsis Gábor Boros Attila Gajdáné Fekete Zita Darvas Krisztina Deli Anna Bodroginé Hronyecz Ildikó Barsi Nikoletta
Csépányi Anikó Czene-Polgár Viktória Gász Boglárka Gózon Eszter Jakab Éva Brnemissza Ádám Czakó Nóra
Fábián Edit Dróth Júlia Hlavács Judit Halász Krisztina Kövesdi Edit Böszörményi-Nagy Katalin Fehér Charlotte
Frészné Vámossy Erzsébet Ecsedy Gergely Légrádi Tibor Kajtár László Mandl Orsolya Ecsedi Klára Köbli Anikó
Győri Virág Katalin Fülöp Renáta Nádor Lívia Kammerhofer Szilvia Nagy Sonja Felföldi Ágnes Lengyel László
Helfrich Judit Füzesiné Széll Szilvia Sallainé Karikó Éva Kerekes Mónika Petres Lilla Anna Fodor Bernadett Molnár Eszter
Jeney Johanna Hajnal Piroska Szentkirályi Krisztina Király Tímea Sári Erna Fogarasi Rita Nagy Tímea
Nagy Krisztina Horváth Anett Zentai György Lichtneckert Erika Szauter Dóra Koronczai-Fekete Viktória Pál Annabella
Proics Lilla Jókayné Bozsó Szilvia     Lukácsné Nyíri Erika Varga Beáta Kosaras Andrea Szabó Éva
Rácz Mária Kele Csilla     Módli Ágnes     Lajos Veronika Vasvári Judit
Tóth Katalin Koncz Veronika     Molnárné Pataki Andrea     Peiker Éva    
Vámossyné Horváth Krisztina Kovács Róbertné     Németh József     Sápi Orsolya    
Zágon Mariann Marczis Judit     Névery Tibor és Széll Ildikó     Tanács Eszter    
    Miskolczi Szilvia     Pappné Zánthó Rita     Torma Rozália    
    Szigeti László     Rapajka Gabriella     Zsiga Kristóf    
            Schenk Borbála            
            Schützné Ürmösy Ágnes            
            Siposné Földesi Bernadett            
            Stemler Ágnes            
            Szakszon Judit            


Államvizsga dolgozatok


2007 2008 2009 2010 2013
Vámossy Krisztina Tevelyné Kulcsár Andrea Marczis Judit Bardi Erzsébet Banga Szilvia
    Szabó Krisztina Szilágyi N. Zsuzsa     Czakó Nóra
    Zetelaki Orsolya            
    Tamáska Istvánné            
    Pinczésné Horváth Nóra