Elekes János búcsúverse Rávai Miklósról


Elekes János piarista pap, tanár volt, aki szépirodalommal is foglalkozott. 1770-ben született Gyergyóújfaluban, a Hargitai és Gyergyói havasok lábainál. 1801-ben Kecskeméten lépett be a piarista rendbe, 1804-től Szegeden majd Kolozsváron tanított. Később bölcseleti tanulmányokat folytatott, misés pappá való felszentelése után pedig Erdélyben és a Felvidéken felügyelőtanárként, illetve teológusként működött. 1816-ban halt meg Veszprémben.

A XVIII. század szokása szerint, nem „főfoglalkozású” poétaként elsősorban az alkalmi költészetet művelte: ódával köszöntötte losonczi Bánffy György születésnapját, gyerőmonostori Kemény Ignác főigazgatói beiktatását, halotti verseket szerzett hallerkői Haller Karolina búcsúztatására, valamint csíkmindszenti Márton József sírjára. Megjelent nyomtatásban néhány üdvözlő beszéde is, és talán nem véletlen, hogy székely származásúként verset írt Átilla vitéz és nemes unokáihoz a székhely [!] lovas- és gyalog-ezredekhez címmel.

A Toldy Ferenc Könyvtár állományában lévő, 1808-as nyolc oldalas halotti vers Petrik Géza bibliográfiája szerint csak a Nemzeti Könyvtár állományában található. A mi példányunk minden korábbi tulajdonosának jelzését nélkülözi, mintha most került volna ki a nyomdából, csupán a könyvbogár tobzódása teszi egyedivé. Becses és ritka emléke a reformkor előtti évtizedeknek.

Az alábbiakban e halotti búcsúztató szöveges oldalai láthatók. Mellékletként közlünk egy fotót a gyergyói havasokról, és Elekes János két másik munkájának címoldalát.Néhai tist Révai Miklósnak...


Címoldal
3. oldal
4. oldal
5. oldal
6. oldal