Sajtótörténet


Követelmények

Sajtótörténet; napilapok, hetilapok kulturális rovatai


   A féléves kurzus általános média- és sajtótörténeti bevezetőként a vonatkozó alapfogalmak tisztázása után, az európai sajtó három jelentős korszakát tárgyalja, az 1800-as évek (1), illetve az első világháború kezdetéig (2), valamint a XX. században (3). Összefoglalja az ezredforduló előtti és azt követő évtized napi- és hetilapjainak kulturális rovatait, s kitér az elektronikus és digitális sajtóra is. Tárgyalása elsősorban a hazai, magyar nyelvű sajtóra terjed, rövid kitekintéssel a hasonló európai vonatkozásokra.Kötelező irodalom
BARBIER, Frédéric–LAVENIR, Catherine Bertho: A média története Diderot-tól az internetig. (Ford.: Balázs Péter.) Bp., 2004, Osiris. 162–187., 306–334. p.
KÓKAY György–BUZINKAY Géza–MURÁNYI Gábor: A magyar sajtó története. Bp., 2001, Sajtóház.

Ajánlott irodalom
LAKATOS Éva: Sikersajtó a századfordulón. Sajtótörténeti megközelítések. Bp., 2004, Balassi.
LIPTÁK Dorottya: Újságok és újságolvasók Ferenc József korában. Bécs – Budapest – Prága. Bp., 2002, L’Harmattan.

Vizsgakövetelmények

   A Vasárnapi Újság 1854 és 1867 közötti évfolyamaiból öt szám elemzése írásban, előre megadott szempontok alapján. A folyóirat számai pdf-formátumban letölthetők az OSZK-EPA adatbázisából.
   A félévi jegy feltétele egy két részből álló, tartalomjegyzéket (I.) és egy 3-4 szöveges oldalt (II.) tartalmazó ismertetés, összefoglaló a Vasárnapi Újság megadott számaiból. A beszámolót nyomtatott változatban kell beadni a szorgalmi időszak végéig. Ez lesz a félévi osztályzat alapja, amennyiben a megajánlott jegy nem felel meg, az órákon elhangozottak alapján lehet javítani (vagy rontani).Szempontok
I.Tartalomjegyzék

Tételfelépítés
Szerző: Cím. (Műfaj.) = Megjelenési év, az adott szám dátuma, oldal(ak).

   Ha szerző feltüntetése nélküli közleményről van szó, a tétel nyilvánvalóan a címmel kezdődik. A műfajok a következők lehetnek: vers, elbeszélés (esetleg folytatásokban, igen ritkán: regény), értekezés (feltétele a tudományos tárgyalás), elmélkedés (szabadon csapongó, a prózába be nem sorolható közlemény), történelmi cikk, élet- és jellemrajz (antropológiai tárgyalás), táj- és népismeret (etnográfiai tárgyalás), természettudományos írás; vegyes tartalmú apró cikkek, színesek esetében: hír. Esetleg: egyéb. A kishíreket a bekezdésük elején álló, valamilyen tipográfiai módon kiemelt mondattal vagy mondatrésszel kell szerepeltetni.
   Nem kell felvenni a hirdetéseket, a vásár- és ünnepnapokkal, az időjárással kapcsolatos rövid közleményeket, a nekrológokat, a születési és házassági tudósításokat, a fejtörőket, amelyek mind az egyes lapszámok utolsó oldalain találhatók.
   A html-kiterjesztésű számoknál az oldalak helyett csak azt kell felírni, hogy hányadik közleményről van szó. Ezzel a kiterjesztéssel az első évfolyamok olvashatók. A pdf-változatok esetében az oldalszámokat is fel kell tüntetni.II. Javaslatok az összefoglalóhoz

   – milyen az adott számokon belül a fikciós/tényirodalom arány (kifejtve);
   – milyen korszakokra vonatkoznak a történelmi tárgyú cikkek;
   – milyen szerepük van az antropológiai és etnográfiai írásoknak az olvasók érdeklődésének felkeltésében;
   – mennyiben jelentenek újdonságot a természettudományos cikkek;
   – mi a hír szerepe az apró közleményekben;
   – miben látszik, ha látszik, a lap családi jellege.

Végül egy rövid összefoglaló az illusztrációkról.2010/2011
Őszi félévTavaszi félév
hallgatók 2010
illusztrációs anyag
házidolgozat segédlet